MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v75 (Released 2016-07-22) View Issues ]
================================================
- 0000853: [Blad silnika] Crash przy Mieszkańcu DS (Weq) - resolved.
- 0000684: [Blad plikow danych] Ferander ma ten sam dialog, niezależnie czy Gregor jeszcze żyje czy nie. (Weq) - resolved.
- 0000752: [Blad plikow danych] Brak rodzaju żeńskiego przy wybraniu kobiety (Weq) - resolved.
- 0000683: [Blad silnika] Widzenie w ciemnościach nie działa (Weq) - resolved.
- 0000777: [Blad plikow danych] "spokojny trakt". (Weq) - resolved.
- 0000753: [Blad silnika] alias ze spaniem (Weq) - resolved.
- 0000858: [Gramatyka/literowka] Brak polskich znaków (Weq) - resolved.
- 0000887: [Blad silnika] Wywalanie programu (Weq) - resolved.
- 0000861: [Nieznana] Access denied (Weq) - resolved.

[9 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker