MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v70 (Released 2015-04-15) View Issues ]
================================================
- 0000719: [Blad plikow danych] Samouczek - wojownik, Lothar nie dociera do Gildii. (Weq) - resolved.
- 0000718: [Balans] W okolicy poziomu 7 nie da się przebić przez obronę przeciwnika (Weq) - resolved.
- 0000716: [Blad silnika] Zadania z biura tajemnic polegające na dostarczaniu przesyłek (Weq) - resolved.
- 0000711: [Blad plikow danych] Lothar startuje kamienne serce mimo pobuty w Hexenlore (Weq) - resolved.
- 0000714: [Blad silnika] Mag daje pieniadze w nieskonczonosc (Weq) - resolved.
- 0000717: [Blad silnika] Dwie Victorie w karczmie (kamienne serce) (Weq) - resolved.
- 0000707: [Blad plikow danych] Questa z trzema listami można oddawać w nieskończoność (Weq) - resolved.
- 0000708: [Blad plikow danych] Brak opisu "read past end of file" na n od lokajci "upadowa" (Weq) - resolved.
- 0000701: [Blad silnika] Hexenlore: zgubił sie mob 189 (151,305,12) (Weq) - resolved.
- 0000702: [Gramatyka/literowka] Literówka "wszystkie polecenie" (Weq) - resolved.
- 0000700: [Blad silnika] Tutorial: czary nie są autoamtycznie przyporządkowane (Weq) - resolved.
- 0000704: [Blad plikow danych] Wejsćie do pólnocnej klatki wywale Exception (Weq) - resolved.
- 0000706: [Blad silnika] Wyrzuca z gry na arenie (Weq) - resolved.

[13 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker