SYSTEM WARNING: 'date_default_timezone_get(): Invalid date.timezone value 'Europe/Europe', we selected the timezone 'UTC' for now.' in '/home/otchlan/domains/otchlan.pl/public_html/otchlan/mantis/core.php' line 274

Change Log - MantisBT
MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v65 (Released 2015-04-02) View Issues ]
================================================
- 0000695: [Blad plikow danych] Dialog z Cadoganem zwiesza gre (Weq) - resolved.
- 0000697: [Blad silnika] Deszcz Meteorów wywala grę (Weq) - resolved.
- 0000694: [Blad plikow danych] Przygodę "Spadek" można wykonywać wiele razy (Weq) - resolved.
- 0000696: [Blad plikow danych] Przygodę Drobna Przysługa da się powtórzyć. (Weq) - resolved.

[4 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker