MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v63 (Released 2014-11-17) View Issues ]
================================================
- 0000692: [Blad plikow danych] Seranis i córka nie pojawiają się w świątyni (Weq) - resolved.

[1 issue]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker