MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v54 (Released 2014-08-27) View Issues ]
================================================
- 0000657: [Blad silnika] "Przekręć" i reszta nie przestawia poprawnie stanów (Weq) - resolved.
- 0000658: [Blad silnika] Nie działa usuwanie golema z poligonu (Weq) - resolved.
- 0000659: [Blad silnika] Stoliczek na poligonie zawsze wybucha (Weq) - resolved.
- 0000661: [Blad silnika] Czerwona pustynia - przekręcanie soczewki nie działa zawsze (Weq) - resolved.
- 0000662: [Blad plikow danych] Informacja z DS - błąd w rozmowie z jubilerem (Weq) - resolved.
- 0000663: [Blad plikow danych] Czerwona pustynia - obracanie soczewki nic nie daje (Weq) - resolved.
- 0000664: [Blad plikow danych] Labirynt - przejście do komnaty nie działa (Weq) - resolved.

[7 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker