MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v53 (Released 2014-08-03) View Issues ]
================================================
- 0000654: [Blad plikow danych] Handlarka z bagien zapętla koniec questa gdy gra się kobietą (Weq) - resolved.
- 0000655: [Blad plikow danych] Błąd przy przejściu do redynecji Grimwalda (OPD) nie ma lokacji: (300,337,13) (Weq) - resolved.
- 0000653: [Blad silnika] Przed rozmową nie jest wyświetlany wstęp rozmowy. (Weq) - resolved.
- 0000639: [Blad plikow danych] Hexenlore - brak potraw w Gardzieli Rekina (Weq) - resolved.
- 0000631: [Blad plikow danych] Szef wskazuje zła drogę w przygodzie "Porwane dzieci" (Weq) - resolved.
- 0000640: [Blad plikow danych] Po przygodzie Tkacze nie ma punktów doświadczenia (Weq) - resolved.
- 0000638: [Propozycja zmiany (wrzucac na forum)] Po ukończeniu przygody Czarny Smok nie dostaje się doświadczenia. (Weq) - resolved.
- 0000652: [Blad plikow danych] Cadogan nie zaczyna "Piwnicznego problemu" (Weq) - resolved.

[8 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker