MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v52 (Released 2014-07-27) View Issues ]
================================================
- 0000647: [Nieznana] Przeznaczenie - duch od razu wie o Jakime (Weq) - resolved.
- 0000649: [Nieznana] Przeznaczenie - Lothar nie uruchamia wszystkich dialogów (;4km) (Weq) - resolved.
- 0000648: [Nieznana] Przeznaczenie - duch nie zmienia gadki po wizycie w podzamk (Weq) - resolved.
- 0000646: [Nieznana] W lesie śmierci - przedmioty nie są przeklęte (Weq) - resolved.
- 0000644: [Nieznana] W księgarni w dominion nie da się handlować (Weq) - resolved.
- 0000651: [Blad plikow danych] Nie wiadomo co można przekąsić w kraczmie Mantar-S (Weq) - resolved.
- 0000650: [Nieznana] Przejście między traktem a karczmą na dordze do SKulldust (Weq) - resolved.

[7 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker