SYSTEM WARNING: 'date_default_timezone_get(): Invalid date.timezone value 'Europe/Europe', we selected the timezone 'UTC' for now.' in '/home/otchlan/domains/otchlan.pl/public_html/otchlan/mantis/core.php' line 274

Change Log - MantisBT
MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v51 (Released 2014-07-12) View Issues ]
================================================
- 0000629: [Blad plikow danych] Cudzysłowy w nazwach przedmiotów (Weq) - resolved.
- 0000628: [Blad plikow danych] Bank Skulldust działa (Weq) - resolved.
- 0000642: [Blad plikow danych] Sztylet jest droższy od miecza... (Weq) - resolved.
- 0000635: [Blad plikow danych] Pustawa lista u wędrownego handlarza (Weq) - resolved.
- 0000641: [Blad plikow danych] Szybko zniakają przedmioty w sklepach Hexenlore (Weq) - resolved.
- 0000634: [Blad plikow danych] Nie da się spać w pokoju wypoczynkowym Gildi Magów w Mantarze (Weq) - resolved.
- 0000633: [Blad plikow danych] Zzieleniały włamywacz zachowuje się jak strażnik (Weq) - resolved.
- 0000637: [Blad plikow danych] Wampir na szczycie Wieży w Skulldust posiada w lewej ręce Łachmany Łazarza. (Weq) - resolved.
- 0000617: [Blad plikow danych] spokojny trakt - respawn bandytów (Weq) - resolved.
- 0000490: [Instalator blad/pomysl] nazwy receptur (Weq) - resolved.

[10 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker