MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v47 (Released 2014-04-28) View Issues ]
================================================
- 0000613: [Blad plikow danych] rozmowy w Dominion (Weq) - resolved.
- 0000611: [Blad plikow danych] Zatopiony korytarz - błędne wyjścia (Weq) - resolved.
- 0000612: [Blad plikow danych] Ulica Zgnilizny - uszkodzone przejscie (Weq) - resolved.
- 0000616: [Blad plikow danych] błędne wyjścia (Weq) - resolved.
- 0000618: [Blad silnika] pływający licz (Weq) - resolved.

[5 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker