MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v46 (Released 2014-04-27) View Issues ]
================================================
- 0000607: [Blad plikow danych] arena - zadanie naganiacza (Weq) - resolved.
- 0000610: [Blad silnika] szczupak pływający w powietrzu (Weq) - resolved.
- 0000609: [Blad plikow danych] antykwariat - mantar (Weq) - resolved.
- 0000608: [Blad plikow danych] gildia łowców - sklep (Weq) - resolved.

[4 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker