SYSTEM WARNING: 'date_default_timezone_get(): Invalid date.timezone value 'Europe/Europe', we selected the timezone 'UTC' for now.' in '/home/otchlan/domains/otchlan.pl/public_html/otchlan/mantis/core.php' line 274

Change Log - MantisBT
MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v44 (Released 2014-04-21) View Issues ]
================================================
- 0000603: W gildii nekromantów w Mantarze, będąc nekromantą nie można ćwiczyć ani trenować. (Weq) - resolved.
- 0000600: Nie można zdać zadania w biurze tajemic w Mantarze (Weq) - resolved.

[2 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker