MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v44 (Released 2014-04-21) View Issues ]
================================================
- 0000603: W gildii nekromantów w Mantarze, będąc nekromantą nie można ćwiczyć ani trenować. (Weq) - resolved.
- 0000600: Nie można zdać zadania w biurze tajemic w Mantarze (Weq) - resolved.

[2 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker