MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v39 (Released 2014-01-25) View Issues ]
================================================
- 0000596: [Blad plikow danych] Akt 3 sie nie uruchamia poprawnie? (Weq) - resolved.
- 0000593: [Blad plikow danych] Nie odpala się "Tajmenica kopalni" (Weq) - resolved.

[2 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker