MantisBT

Otchlan 1.3 beta - Change Log

Otchlan 1.3 beta - 1.3 v36 (Released 2014-01-15) View Issues ]
================================================
- 0000585: [Blad silnika] Czesty komunikat "Paski sa wylaczone (tryb /bezokien)" (Weq) - resolved.
- 0000588: [Blad plikow danych] Mag, laska błyskawic jest na 42 a nie na 0 poziomie (Weq) - resolved.
- 0000587: [Nieznana] Czasami się nie da gadać z Lotharem (Weq) - resolved.

[3 issues]


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker